Fordonsförteckning

Fordonstyp Littera Tillv. år Tillverkare Anmärkning   (ED = ej driftduglig) 
Ånglok     
 SJ S2p 3037 1919 Kalmar Verkstads AB [No 1] KTsJ 15 
 Storugns 3 1930 Orenstein & Koppel  
Motorlok och lokomotorer    
 Cloetta 2 1947 Sala Maskinfabrik Industrilok 
 SJ Z4p 258 1950 Kalmar Verkstads AB  
 SJ Z4p 259 1951 Kalmar Verkstads AB  
 Hulken 1957 Schoema Industrilok 
Motorvagnar     
 SJ YB05p 808 1954 Hilding Carlssons Mek. Verkst. i Umeå  
 MÖJ X3   ED, korg 
Personvagnar     
 MÖJ BCo 1001 1897 VABIS, Vagnfabriken i Södertälje  
 SRJ Co 67 1911 Södertälje Vagnfabrik RB Bop 879 
 MÖJ CF 999 1913 AHW VSBJ BC 212, SJ CFp 442, Amerikavagnen 
 SRJ Co 77 1920 Bautzen AG RB Bop 889 
 SRJ Co 81 1920 Bautzen AG RB Bop 893, BEFAB-vagnen 
 SRJ Co 86 1936 ASEA RB Bop 898, Kafévagnen 
 NKlJ F 904 1916 WA Konduktörsfinka 
 FWÖJ C 17 1888 LJ ED, VSBJ BC 213 
Godsvagnar     
 NKlJ P 128 1876 Munkfors Bruk  
 NKlJ P 131 1876 Munkfors Bruk  
 NKlJ P 198 1876 Munkfors Bruk  
 NKlJ P 203 1876 Munkfors Bruk  
 NÖJ I2 559 1907 NAV  
 NKlJ Gm 624 1913 Kalmar Verkstads AB  
 NKlJ Gm 628 1913 Kalmar Verkstads AB  
 FWÖJ NN 110 1914 ASJ Linköping SJ NNsp 323818 
 MÖJ NN 1178 1914 ASJ Linköping SJ NNsp 323832 
 MÖJ Gh 1196 1916 ASJ Linköping SJ Gshp 300815 
 NKlJ Gm 513 1918 WM  
 NKlJ Gm 516 1918 WM  
 ÖJ I 245 1934 Kalmar Verkstads AB SJ Isp 321191 
 NKlJ M+ 932 1943 Kalmar Verkstads AB  
 SB NN 77 1943 Skyllbergs Bruk NKlJ Or 1625 
 SB G 7 1944 Skyllbergs Bruk NKlJ Gr 402 
 NKlJ M+ 952 1944 Kalmar Verkstads AB  
 SJ Op 330055 1953 Christian Olsson i Falkenberg  
 SJ Op 330056 1953 Christian Olsson i Falkenberg  
 SJ Op 330063 1953 Christian Olsson i Falkenberg  
 NKlJ Op 1980 1968 Christian Olsson i Falkenberg  
 NKlJ Op 1989 1968 Christian Olsson i Falkenberg  
Specialvagnar     
 NKlJ Q+ 20004 1920 GÖRLITZ Tankvagn 
 SJ Q37p 350112 1952 Christian Olsson i Falkenberg Överföringsvagn 
 SJ Q37p 350209 1954 Christian Olsson i Falkenberg Överföringsvagn 
 SJ Q37p 350211 1954 Christian Olsson i Falkenberg Överföringsvagn 
Tjänstevagnar     
 MÖJ X3 1954 KMV Vingplog, SJ tjv 612571 
 SJ 812  SJBN Spårrensare, deponerad på Banmuseet i Ängelholm 
Motordressiner     
 NKlJ bm 2 1935 BERG  
 Blixten 1941 Svenska Elektrobil AB Elmotortralla, CTV Motala 
 MDR 114B 5066  BERG ED, spv 1067 
Arbetsmaskiner     
 Sliperbytare    
 Stoppningsmaskin