Kalender 2017 för Wadstena Fogelsta Järnväg (WFJ)
Alla intresserade är välkomna att besöka järnvägen !
Dag/datum Tid Plats  Vad händer ?
AUGUSTI      Kalender för augusti månad 2017
Söndag 27/8 kl 13.00, 14.00, 15.00 och 16.00 Vadstena station Sista ordinarie tågtrafik till Skänningevägen (Quisbergsområdet) med rälsbuss.
SEPTEMBER      Kalender för september månad 2017
Fredag 29/9 kl 10.00–14.00 Vadstena stationsområde Öppet hus på Museernas dag i Vadstena. Vi kommer att deltaga i detta arrangemang och även köra trafik. Mer information kommer. Väl mött!
Lördag 30/9 Meddelas senare Vadstena stationsområde Öppet hus på Museernas dag i Vadstena. Vi kommer att deltaga i detta arrangemang och även köra trafik. Mer information kommer. Väl mött!
OKTOBER      Kalender för oktober månad 2017
NOVEMBER      Kalender för november månad 2017
DECEMBER      Kalender för december månad 2017
 

Skicka e-post till WFJ om du har några frågor.
Copyright © 2017 Museiföreningen Wadstena Fågelsta Järnväg.