Kalender 2021 för Wadstena Fogelsta Järnväg (WFJ)
Alla intresserade är välkomna att besöka järnvägen !
Vi önskar alla ett GOTT NYTT JÄRNVÄGSÅR 2021!
Dag/datum Tid Plats  Vad händer ?
MARS  Kalender för mars månad 2021
Nytt år   Ny medlemsavgift Kom ihåg att betala före årsmötet! Årsmöteshandlingarna finns på Medlemssidan.
Söndag 14/3 Meddelas senare På linjen till Fågelsta Arbetshelg vid järnvägen med banröjning till Fågelsta. Väl mött!
Lördag 20/3 kl 14.00 Digitalt Årsstämman 2021.
På grund av den rådande pandemin har styrelsen beslutat att årsmötet den 20 mars ska anordnas i digital form.
Det kommer att ske med användande av programmet Zoom. Alla deltagare kan via sin dator eller telefon se och höra varandra. Gratis app för denna tjänst kan lätt laddas ned.
Glöm inte heller att möjlighet numera finns att utse ett ombud om man inte själv har möjlighet att deltaga i stämman.
Närmare anvisningar och länk för inloggning kommer i god tid att skickas ut till alla medlemmar som har uppgivit epostadress. Välkommen att delta!
APRIL  Kalender för april månad 2021
Lördag 10/4
Söndag 11/4
Meddelas senare Vadstena lokstall Arbetshelg vid järnvägen (maskinhelg). Väl mött!
Lördag 24/4
Söndag 25/4
Meddelas senare Hållplats Folkets Park Arbetshelg vid järnvägen med plattformsbygge vid hållplats Folkets Park. Väl mött!
Fredag 30/4 Valborgsmässoafton Preliminärt kl 09.00–17.00 Vadstena stationsområde Inbjudan till bangårdsstädningsdag på WFJ.
I lokstallet, i rälsbussgaraget samt utomhus ska vi städa och sortera så att vi får en bättre arbetsmiljö och mer välvårdat utseende. Vi kommer att vara på plats, men du måste inte vara med hela tiden.
Kom när du kan och stanna så länge du vill. Väl mött!
MAJ  Kalender för maj månad 2021
Lördag 29/5 Meddelas senare Meddelas senare FÖRENINGSTRÄFF
Program och mer information meddelas senare. Bl.a. kommer invigning av hållplatsen vid Folkets Park att ske.
Hjärtligt välkommen.
Slutet av månaden Meddelas senare Vadstena station Trafiksäsongen 2021 beräknas inledas 19/5.
JUNI  Kalender för juni månad 2021
Preliminärt onsdagar andra halvan av månaden kl 18 – 21 Hamnspåret Nostalgiafton på Slottsgården. Cafévagnen är öppen med servering av korv och fika.
kl 17.30–20.00 varje halvtimma Vadstena station Veterantåg med rälsbuss till Quisbergs allé, alternativt till Folkets Park. Avgång därifrån 15 min efter avgång från Vadstena station.
Preliminärt sön- och helgdagar kl 13, 14, 15 och 16 Vadstena station Planerad tågtrafik till Quisbergs allé, alternativt till Folkets Park.
JULI  Kalender för juli månad 2021
Preliminärt onsdagar hela månaden kl 16–21 Hamnspåret Nostalgiafton på Slottsgården. Cafévagnen är öppen med servering av korv och fika.
kl 17.30–20.00 varje halvtimma Vadstena station Veterantåg med rälsbuss till Quisbergs allé, alternativt till Folkets Park. Avgång från ändhållplatsen 15 min efter avgång från Vadstena station.
Preliminärt lördagar kl 13, 14, 15 och 16 Vadstena station Planerad tågtrafik till Quisbergs allé, alternativt till Folkets Park.
Preliminärt sön- och helgdagar kl 13, 14, 15 och 16 Vadstena station Planerad tågtrafik till Quisbergs allé, alternativt till Folkets Park.
Fredag 30/7 Meddelas senare Vadstena bangård SMIDESMARKNAD 2021
Vid Wadstena Fogelsta Järnväg finns en fantastisk smedja i originalskick från 1880-talet. Smedjan har använts till järnvägens behov under hundra år och de senaste åren även för Vadstena Folkhögskolas smidesutbildning.
I samband med utbildning i smedjan kom tanken upp att sprida intresset för smide i olika former och samtidigt fästa uppmärksamhet på järnvägens historia. Idén har sedan utvecklats till att förlägga nästa Kniv-SM till Vadstena och Vadstena slott. Själva tävlingen genomförs av Svensk Knivförening.
I anslutning till Kniv-SM kommer en brett upplagd smidesmarknad med plats för ca 40-45 smeder och utställare att genomföras på bangårdsområdet 30/7-1/8 2021. I samarbete med företaget Kulturevent kommer också en hantverksmarknad med genuina hantverkare av olika slag att ordnas i hamnparken mellan järnvägen och Slottet.
Mer information om Smidesmarknaden finns i Smidesmarknad Vadstena 2021.pdf.
Mer information om Kniv-SM finns på hemsidan Vadstena Smide 2021.
Lördag 31/7
AUGUSTI  Kalender för augusti månad 2021
Söndag 1/8 Se ovan Se ovan SMIDESMARKNAD 2021
Arangemanget i samband med Smidesmarknaden avslutas under söndagen. Se ovan.
Preliminärt onsdagar halva månaden kl 18–21 Hamnspåret Nostalgiafton på Slottsgården. Cafévagnen är öppen med servering av korv och fika.
kl 17.30–20.00 varje halvtimma Vadstena station Veterantåg med rälsbuss till Quisbergs allé, alternativt till Folkets Park. Avgång därifrån 15 min efter avgång från Vadstena station.
Preliminärt sön- och helgdagar kl 13, 14, 15 och 16 Vadstena station Planerad tågtrafik till Quisbergs allé, alternativt till Folkets Park.
SEPTEMBER  Kalender för september månad 2021
Början av månaden Meddelas senare Vadstena station Ordinarie tågtrafik avslutas i början av månaden.
Lördag 11/9 –
Söndag 12/9
Meddelas senare Vadstena stationsområde Under Vadstena konstrunda 11-12 september kan man avnjuta konst i järnvägsmiljö. Inte mindre än sex föranmälda konstnärer ställer ut sina alster i lokstallet, godsmagasinet, stationshusets väntsal och Amerikavagnen.
Fredag 24/9
Lördag 25/9
Meddelas senare Vadstena
stationsområde
Museidagar för allmänheten.
- Vi planerar att ha öppet hus under eftermiddagen.
- Guidade turer kommer att genomföras på bangård och i lokstall.
- Cafévagnen kommer också att hålla öppet.
- Besök järnvägen och passa samtidigt på att upptäcka andra fina museer i Vadstena med omnejd!
OKTOBER  Kalender för oktober månad 2021
Lördag 2/10 Meddelas senare Meddelas senare FÖRENINGSTRÄFF
Program och mer information meddelas senare. Bl.a. kommer föredrag och dressinutflykt att äga rum.
Hjärtligt välkommen.
Lördag 9/10
Söndag 10/10
kl 09.00 – Vadstena lokstall Den tredje årliga ’Steam Convention’, då vi bl.a. ska jobba med ångloket Storugns 3! Tanken är att få alla delar i ordning, rent och fint. Evenemanget hålls över två dagar, men ni är välkomna att vara med under så lång eller kort tid som ni känner för. Vi kommer att ha några fikapauser, och hitta någonstans för att äta lunch.
NOVEMBER  Kalender för november månad 2021
DECEMBER  Kalender för december månad 2021
 

Skicka e-post till WFJ om du har några frågor.
Copyright © 2021 Museiföreningen Wadstena Fågelsta Järnväg.